Date

Date & Time

Date: 10 November 2017
Time: 10:00 - 13:30
Location

Venue

ERNACT EEIG
Áislann Ghaoth Dobhair
Áislann Ghaoth Dobhair
Páirc Gnó Ghaoth Dobhair
Doire Beaga
Co. Dhun na nGall
F92 D60W

Organisation

Organisation

ERNACT Network

Aim

SMEanne a uasghrádú agus cuidiú leo straitéis dhigiteach a fhorbairt ar mhaithe lena ngnó a chur chun cinn ar-líne.

Description

Cuirfidh an ceardlann atá saor in aisce agus atá mar pháirt de cheardlanna traenála laistigh de thionscadal Digiteach Dhún na nGall, faisnéis ar fáil d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (SME) ar mhargaíocht dhigiteach agus cuirfidh sé uirlisí úsáideacha ar fáil le hanailís a dhéanamh ar a gcúinsí gnó, a gcustaiméir agus a margaíocht reatha. Cuideoidh sé fosta le plean margaíochta a fhorbairt a shásóidh a gcuid riachtanas. 


Déanfar SMEnna eolach de bharr uirlís iontach ábhartha le forbairt a dhéanamh ar a ngnó ar-líne, ar a dtugtar
Anailísíocht Ghréasáin, le cuidiú leo foghlaim conas a ngníomhaíochtaí ar-líne a bhisiú agus a athchoiriú: fáil, rátaí comhshó agus coinneáil foirgnimh.


“Cá háit a bhfoireann na meáin shóisialta do mhargaíocht fhoriomlán / aidhmeanna díolacháin?”, a cheistíonn an saineolaí margaíochta agus traenálaí ceardlanna, Conor Boyce. Molann sé 5 nó 6 bhealach le haithne a chur ar éadáil. De réir Boyce, is é an dóigh is fearr le straitéis dhigiteach a fhorbairt ná “é a choinneáil simplí, gan rudaí a dhéanamh róchasta. Fios a bheith agat ar do chuid méadrachta”. Is cinnte gurb é seo an rud a  fhoghlaimeoidh tú trí freastal ar an cheardlann seo .


“Tá Optamú Inneall Cuardaigh agus na Meáin Shóisialta de dhíth ar gach uile dhuine le bheith cliste”, a deir an tUasal Boyce. Chun an aidhm seo a bhaint amach, dhéanfaidh gach rannpháirtí cleachtadh sa rang ar na topaicí seo a leanas:


• Trí ardchuspóir gnó a aithint

• Do mhúnla gnó a shainmhíniú

• Fothacair spriocmhargaí barrmhaitheasa is mó a aithint

• Foinsí de bhuntáiste iomaíoch a aithint

• Mapáil persona custaiméir

• Anailís ar láidreachtaí, lagí, deiseanna agus bagairtí

• Tuiscint ar do thairiscint luacha 

• Comhshóiteachtaí shuíomh gréasáin Macra agus Micrea a aithint


Eolas ar Conor Boyce

Is margóir straitéiseach é Boyce atá ag obair i bpostanna bainisteoireachta sinsearaí le chóir tríocha bliain. Ba é an chéad bhainisteoir margaíochta díolacháin le Marine Harvest na hÉireann, áit ar chuidigh sé gréasán domhanda d’allmhaireoirí agus de dháileoirí a bhunú. Bhí sé ag obair fosta le Donegal Parian China agus bhí sé in Bhainisteoir Ginearálta ar phróiseálaí mór bia farraige in Iarthar Dhún na nGall.
Éist le Conor ag caint faoin cheardlann.


Cá huair? Beidh an ceardlann a reáchtáil ar an 10ú Samhain 2017, ón 10.00 go dtí  13:30 (tá lón san áireamhh).

Cá háit? In Áislann Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGalll.

Clárú: Tá an ceardlann seo saor in aisce. Mar sin féin, tá clárú fíorthábhachtach siocair go bhfuil na háiteanna teoranta. Cuir ríomhphost chuig marion.boyce@ernact.eu nó cuir scairt ar 0749168212.

Chat

Do you have any queries?

Contact: Ianire Renobales
Email: ianire.renobales@ernact.eu

Share This